Contributie

  • De contributie per 1 januari 2008 bedraagt € 750,- excl. BTW per jaar.
  • Lidmaatschapsperiode minimaal 2 jaar.
  • Het lidmaatschap wordt geacht gecontinueerd te zijn voor 2 jaar, tenzij drie maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode schriftelijk wordt opgezegd.
  • Opzeggingen 3 maanden voor het einde van het contributiejaar.
  • Elke 2 jaar wordt de contributie met de 2-jaarlijkse index verhoogd.
  • Betalingstermijn voor 1 februari van het lopend contributiejaar.

Indien u zich op wilt geven als lid vul dan het aanvraagformulier in.